நமதூர் பள்ளிவாசலில் 16/10/2013 அன்று ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை

 அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்,16/10/2013 அன்று நமதூர் பள்ளிவாசலில் ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை சிறப்புடன் நடைப் பெற்றது