2016 புனித ஹஜ் செல்லகிறார் முகம்மது ஜாவித்

அஸ்ஸலாமு அழைக்கும்(வரஹ்,.) இன்ஷா அல்லாஹ் சுவாமிமலையிருந்து அல் ஹஜ் சலிம் மகன் முகம்மது ஜாவித் அவர்கள் நாளை 03/09/2016  ஹஜ் செய்ய இருகிறார்கள் அவர்களுக்கு 
அனைவரும் து ஆ செய்யுங்கள்.