கிரெஸ்சென் ஸ்டார் திருமண மஹால் திறப்பு விழா 2017

எல்லாம் புகழும் அல்லாஹ் ஒருவனுக்கே
இன்ஷா அல்லாஹ்  30/04/2017 ஞாயிறு காலை நமதூரிலே பெரிய பள்ளிவாசல் அருகே கிரெஸ்சென் ஸ்டார் திருமண மஹால் திறப்பு விழா