நமது கிரெசெண்ட் ஸ்டார் பள்ளியில் 66 வது குடியரசு தினம் விழா

 26/01/2015 அன்று நமது  கிரெசெண்ட் ஸ்டார் மழலையர் மற்றும் தொடக்கப்பள்ளி யில் 66 வது குடியரசு தினம் விழா சிறப்பாக நடைப்பெற்றது
இதில் நமது ஜமாஅத்தின் முக்கிய நிர்வாகிகளும், மற்றும் பெற்றோர்களும் களந்துக்கொண்டனர்