வருகின்ற26.09.2014 வெள்ளிக்கிழமை அன்று நமது ஜமாஅதின் தேர்தல் நடைபெறும்.