மதரஸா மாணவ, மாணவிகளுக்கு இரண்டாம் ஆண்டு பரிசளிப்பு விழா!!நமது மதரஸா ஹிதாயத்துல் முஸ்லிமின் இரண்டாம் ஆண்டு
கோடைக்கால "அரபி" வகுப்பு  நடைபெற்று வந்தன.
அதற்கான பரிசு அளிப்பை

  25/05/2014  ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு  பெரிய பள்ளிவாசலின்  மதரஸா மாணவ, மாணவிகளுக்கு பரிசளிப்பு  மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.