நமது தெருவில் பெயர் பலகை வைக்கபட்டது

சுவாமிமலை பேரூராட்சி பாகுதிகளில் உள்ள அனைத்து தெருக்களுக்கும் பெயர் பலகை வைக்கபட்டது ....