நமதூர் சின்னப் பள்ளிவாசலில் 09/08/2013 அன்று ஈத் பெருநாள்!!

 நமதூர் சின்னப் பள்ளிவாசலில் 09/08/2013 அன்று  நோன்பு பெருநாள் தெழுகை சிறப்புடன் நடைப் பெற்றது.
புகைப் படம்...சுவாமிமலையில் இருந்து  முஹமது பிலால்