நமதூர் கிரெசண்ட் ஸ்டார் நர்சரி&பிரைமரி ஸ்கூல் ஆண்டு விழா!

கடந்த 23/03/2012 அன்று கிரெசண்ட் ஸ்டார் நர்சரி&பிரைமரி ஸ்கூல் 16ஆம் ஆண்டு விழா சிறப்பான முறையில் நடைப் பெற்றுபுகைப் படம்...முஹம்மது பாஸித்,சுவாமிமலை