எண்பத்து மூன்று வயதிலும்...

அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்(வரஹ்.,) 
நமதூர் நண்பர்கள் அனைவரும் இதைப் படிக்கவும்...