நமதூர் சின்னபள்ளி வாசல்--பெரிய பள்ளிவாசல்,ஈத் தொழுகை சிறப்பு புகைப் படம்!அனைத்து புகைப் படத்தை காண க்ளிக் ப்ளிஸ்....http://sppj2008.blogspot.com/p/blog-page_13.html