திருமண நிகழ்ச்சிகள்

மண மக்கள்
A.பைசல் (எ) A.ஷாகுல் ஹமிது = M.பர்வின் பானு
இரு மனமும் (திருமணம் என்ற பந்த‌த்தால்) பரிபூரண நட்புடன் ஒண்றினைந்து எல்லா வளமும், நலமும் பெற்று பல்லாண்டுகள் வாழ எல்லம் வல்ல அல்லாஹ் விடம் துஆச் செய்தவணாக வாழ்த்துகிறோம்
.நாள்:23/06/2011 வியாழன். பகல்:11.30மணி
மன்றம்: சக்காரப்பள்ளி, அய்யம் பேட்டை

திருமண பத்திரிகை காண கிளிக் ப்ளிஸ்

http://1.bp.blogspot.com/-JSqFoyrSdTc/TfeivQVVpKI/AAAAAAAABw8/ilCBVl_YSJg/s1600/faizal.JPG