அழைப்பிதழ் – பேராசிரியர் அப்துல்லாஹ் (பெரியார்தாசன்) அவர்களின் பஹ்ரைன் நிகழ்ச்சி